Mitt Psykologliv

 
 

Som psykolog jobber jeg både med individualterapi, undervisning, veiledning og systemisk påvirkning av politiske prosesser. Jeg elsker jobben min og jeg brenner for at alle i Norge skal kunne det samme som meg om psykologi. Tanken min er at igjennom å vite noe om normalpsykologi og psykologiske prosesser, vil folk få bedre redskaper til å håndtere livet når det blir langhåret. 

Jeg har fordypning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), denne utdannelsen har jeg tatt som trainee ved Center of Emotions and Health i Canada. Veilederen min her var Dr. Allan Abbass. Dr. Abbass er en av de fremste ekspertene på ISTDP. Det er viktig for meg å ha høyt faglig nivå på det kliniske arbeidet mitt og jeg jobber derfor tett med Allan Abbass og får månedlig veiledning på terapiene jeg har. 

I forbindelse med studieåret mitt i Canada var jeg med å utforme en metaanalyse på effekten av dynamisk terapi i behandling av barn og unge meg psykiske problemer. Studien er publisert i Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry i 2013. 

I skrivende stund er jeg på siste del av spesialiseringen i samfunns og allmenpsykologi.